Hvor bør vi bo? kapitel 5. 21.     Fra side 20 i den engelske utgave.tilbake

Forberedelse for søndagslovene

Hvis vi med Guds hjelp kan sikre oss steder borte fra byene, er det Guds vilje at vi skal gjøre det. Det ligger vanskelige tider foran oss. -Manuscript 99 (1908).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.