Hvor bør vi bo? kapitel 5. 21.     Fra side 20 i den engelske utgave.tilbake

Forberedelse for søndagslovene

Bli rede raskt
Når kongers makt brukes til det som er godt, er det fordi den som har makten, er under guddommelig påvirkning. Når slik makt fører til det som er ondt, står den i forbindelse med Satans redskaper, og den vil arbeide for å ødelegge dem som er Herrens eiendom. Den protestantiske verden har opphØyet en falsk sabbat og satt den i stedet for Guds sabbat. På denne måten går man i pavekirkens fotspor. A v denne grunn ser jeg hvor nødvendig det er at Guds folk flytter ut av byene, bort til tilbaketrukne, landlige steder hvor de kan drive jordbruk og dyrke sin egen mat. Således kan de oppdra sine bam i enkle og sunne vaner. Jeg ser at det haster å bli rede før krisen kommer. - Letter 90 (1897).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.