Hvor bør vi bo? kapitel 6. 23.     Fra side 23 i den engelske utgave.tilbake

For mange nær institusjonene

Bli i små menigheter - start nye skoler
Mange familier, som av hensyn til sine barns utdannelse flytter til steder hvor det er etablert skole, ville gjøre et større verk for Herren ved å holde seg der de er. De skulle oppmuntre og støtte den menigheten de tilhører, slik at det kan bygges en ny menighetsskole hvor barna kunne få en allsidig og praktisk kristelig utdannelse på ethvert trinn. Det ville være mye bedre for deres barn, dem selv og for Guds sak om de ble i de små menigheter hvor det er behov for deres hjelp, enn om de dro til større menigheter hvor deres hjelp ikke behøves, og hvor de vil være i konstant fare for å bli åndelig uvirksomme.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.