Hvor bør vi bo? kapitel 6. 24.     Fra side 23 i den engelske utgave.tilbake

For mange nær institusjonene

Ekspander, men ikke ved et større senter
Folk oppfordres til å slå seg ned i nærheten av Battle Creek. De betaler sin tiende og bruker sin innflytelse for å bygge opp et moderne Jerusalem, som ikke er etter Guds befalinger. Ved dette arbeidet blir andre steder frarøvet fordeler som de ellers skulle ha hatt. Vi skal vokse oss sterke, ja, spre oss utover, men ikke på ett sted. Gå ut og grunnlegg sentra med innflytelse på steder hvor ingenting eller nesten ingenting er blitt gjort. Bryt opp fra den store mengden, spre de frelsende lysstråler, og send lyset til jordens mørke hjørner. - Testimonies to Ministers, s. 254, 255 (1895).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.