Helse og livsglede kapitel 16. 173.     Fra side 225 i den engelske utgave.tilbake

Bønn for de syke

Gud er like villig til å gi de syke helsen tilbake i dag som han var da Den Hellige Ånd talte disse ordene gjennom salmisten.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.