Helse og livsglede kapitel 16. 174.     Fra side 227 i den engelske utgave.tilbake

Bønn for de syke

Men bare når vi i våre liv er lydige mot hans ord, kan vi gjøre krav på at hans løfter skal bli oppfylt på oss. Salmisten sier: "Der som jeg hadde urett for øye i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre." Sal 66: 18. Dersom vi bare er delvis og halvhjertet lydige mot ham, så vil hans løfter ikke gjelde oss.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.