Helse og livsglede kapitel 16. 175.     Fra side 227 i den engelske utgave.tilbake

Bønn for de syke

Guds ord finner vi undervisning om hvordan vi skal gå fram når vi skal be om at syke må bli helbredet. Men det er en svært alvorlig handling å be en slik bønn, og en bør ikke innlate seg på dette uten å ha overveid det nøye. I mange tilfeller der en ber om at syke må bli helbredet, er det som en kaller tro, ikke annet enn formastelse.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.