Helse og livsglede kapitel 16. 175.     Fra side 228 i den engelske utgave.tilbake

Bønn for de syke

Det er bortkastet arbeid å lære folk å se på Gud som den som helbreder deres skrøpeligheter, dersom vi ikke samtidig lærer dem å legge bort usunne vaner. Skal vi kunne motta hans velsignelser som svar på bønn, må vi slutte å gjøre det onde og lære å gjøre det gode. Omgivelsene må være rene og livsvanene riktige. Vi må leve i harmoni med Guds lov, både fysisk og åndelig.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.