Helse og livsglede kapitel 16. 176.     Fra side 229 i den engelske utgave.tilbake

Bønn for de syke

Når vi ber for de syke, bør vi huske at "vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det". Rom 8:26. Vi vet ikke om den velsignelsen vi ønsker, blir til det beste for oss eller ei. Derfor bør. bønnene våre alltid inneholde denne tanken: "Herre, du kjenner alt som ligger skjult i hjertet. Du kjenner disse menneskene. Jesus, som er deres talsmann, gav sitt liv for dem. Hans kjærlighet til dem er større enn hva vår noen sinne kan bli. Hvis det kan være til din ære og til beste for de syke, så ber vi derfor om at de må bli friske. Dersom det ikke er din vilje at de skal bli bra, så ber vi om at din nåde må trøste dem, og at ditt nærvær må holde dem opp i deres lidelser."

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.