Helse og livsglede kapitel 16. 177.     Fra side 229 i den engelske utgave.tilbake

Bønn for de syke

Det eneste riktige ville være å legge fram våre ønsker for vår allvise himmelske Far, og så i fullkommen tillit overlate alt til ham. Vi vet at Gud hører oss dersom vi ber etter hans vilje. Men det er ikke riktig å være påtrengende i våre bønner uten å være villig til å bøye av. Våre bønner må ikke ta form av befaling, men av forbønn.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.