Helse og livsglede kapitel 16. 178.     Fra side 230 i den engelske utgave.tilbake

Bønn for de syke

Ikke alle skjønner disse prinsippene. Mange som ønsker å få del i ,Herrens helbredende nåde, mener at de må ha et direkte og hurtig svar på sine bønner, for ellers er deres tro for svak. Derfor bør de som er svekket av sykdom, bli rettledet på en forstandig måte, slik at de kan gå forsiktig fram. De må ikke forsømme sine plikter overfor dem som måtte overleve dem, eller unngå å bruke naturens egne midler for å vinne helsen tilbake.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.