Helse og livsglede kapitel 22. 220.     Fra side 290 i den engelske utgave.tilbake

Klærne våre

Guds ord godtar ikke at man forandrer det ytre bare for motens skyld. Skiftende moter og elegante, kostbare smykker sluker de rikes tid og midler, og de legger en tung byrde på mellomklassen og de fattige. Mange som knapt tjener til sitt eget brød, og som med små forandringer kunne sy sine klær selv, blir tvunget til å gå til skredderen eller sydamen for å kunne følge moten. Ikke så få stakkars jenter har for motens skyld unnlatt å bruke varmt undertøy og betalt straffen for dette med silt eget liv. Mange andre som har ment det var viktig å ligne de rike, er blitt lokket inn i skam og uærlighet. Mange hjem har mistet sin velstand, mange menn har begått underslag eller gått fallitt fordi de har prøvd å tilfredsstille de høye kravene fra kone og barn.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.