Helse og livsglede kapitel 22. 224.     Fra side 294 i den engelske utgave.tilbake

Klærne våre

Uavhengig av moten
Istedenfor å prøve å følge motens krav burde kvinnene ha mot til å kle seg sunt og enkelt. Istedenfor å synke ned til å bli en husslave bør hustruen og moren ta seg tid til å lese og sikre seg kunnskap, slik at hun være til hjelp for sin mann og følge med i barnas utvikling. På en forstandig måte bør hun bruke de anledningene hun har til å øve innflytelse over dem hun har kjær, til å gjøre dem skikket til livet i den kommende verden. Hun bør ta tid til å gjøre sin kjære Frelser til en daglig ledsager og nær venn. Videre bør hun ta tid til å studere hans ord, til å gå ut med barna i det fri og lære av Gud gjennom alt det skjønne i hans skaperverk.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.