Helse og livsglede kapitel 22. 224.     Fra side 295 i den engelske utgave.tilbake

Klærne våre

Hun bør holde seg glad og spenstig. Hun må ikke til enhver tid sitte og sy, men gjøre kveldene til et hyggelig samvær, en familiekveld etter at dagens plikter og ansvar er over. Da ville mange menn fortrekke hjemmet framfor klubblokalene og vertshusene. Mange gutter ville holde seg borte fra gaten, og mange jenter ville bli reddet fra lettsindige og villedende venner. Da ville hjemmets innflytelse både for foreldre og barn bli slik Gud ønsker den skulle være, nemlig en livsvarig velsignelse.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.