Helse og livsglede kapitel 24. 237.     Fra side 311 i den engelske utgave.tilbake

Kjøtt og fisk

Da Herren bestemte hvilken mat mennesket skulle ete i Eden, fortalte han hvilken kost som er den beste. Da han valgte maten for israelittene, gav han den samme undervisningen. Han førte dem ut av Egypt og påtok seg å undervise dem for å gjøre dem til sitt eiendomsfolk. Gjennom dem hadde han til hensikt å velsigne og undervise verden. Han gav dem den maten som passet best for dem, ikke kjøtt, men manna, "himmelbrød". De fikk animalsk føde bare fordi de var misfornøyde og knurret og lengtet etter kjøttgrytene i Egypt, og det bare for en kort tid. Dette ble årsak til sykdom og død for tusener. Men allikevel ble det at de bare fikk kjøttfri kost, aldri mottatt med glede. Det fortsatte å være en kilde til misnøye og murring, skjult eller åpent, og det ble aldri en varig ordning.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.