Helse og livsglede kapitel 24. 238.     Fra side 312 i den engelske utgave.tilbake

Kjøtt og fisk

Da israelittene unnlot å følge den planen Gud hadde lagt for dem om hva de kunne spise, fikk det store konsekvenser for dem. De ønsket seg kjøtt i kosten, og de høstet fruktene av dette valget. De nådde ikke det idealet Gud hadde stilt for dem, og de oppfylte ikke hans hensikt. Herren gav "dem det de bad om, men sendte tærende sykdom over deres liv." Sal 106: 15. De satte større pris på det jordiske enn det åndelige, og det hellige privilegium som han hadde tiltenkt dem, ble ikke deres.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.