Helse og livsglede kapitel 24. 238.     Fra side 312 i den engelske utgave.tilbake

Kjøtt og fisk

Grunner for ikke å spise kjøtt
De som spiser kjøtt, spiser egentlig allerede brukte korn og grønnsaker, for det er fra disse produktene dyrene får den næring som gir vekst. Det livet som fantes i kornet og grønnsakene, går over i den som spiser det. Vi får det ved å spise kjøttet av dyrene. Hvor mye bedre er det ikke å få det direkte ved å spise den maten Gud har bestemt for oss!

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.