Helse og livsglede kapitel 24. 238.     Fra side 312 i den engelske utgave.tilbake

Kjøtt og fisk

Kjøtt har aldri vært den beste maten, men i våre dager er det dobbelt uheldig fordi sykdom blant dyrene stadig tiltar. De som spiser kjøtt vet lite om hva det er de spiser. Dersom de kunne se dyrene mens de levde og visste mer om kvaliteten av det kjøttet de spiste, ville de vende seg bort med avsky.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.