Helse og livsglede kapitel 24. 238.     Fra side 313 i den engelske utgave.tilbake

Kjøtt og fisk

Vevet i grisekjøttet myldrer av parasitter. Gud sa om svinet: "Det skal være urent for dere. Dere skal ikke ete kjøttet av disse dyrene, og dere skal ikke røre ved dem når de først er døde."5M 14:8. Denne befalingen ble gitt fordi svinekjøtt er uskikket til mat. Svin spiser avfall, og det er den eneste hensikten med dem. Ikke under noen omstendigheter skulle menneskene spise svinekjøtt. Det er umulig at kjøttet av noe levende vesen kan være sunt når skitt er deres rette element, og når de lever av det som er avskyelig.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.