Helse og livsglede kapitel 24. 239.     Fra side 313 i den engelske utgave.tilbake

Kjøtt og fisk

Ofte blir dyr tatt til markedet og solgt til slakt når de er så syke at eierne ikke tør ha dem lenger. Den måten slaktedyr av og til blir foret på, fører også til sykdom. De er stengt inne hvor det ikke er nok lys eller frisk luft, og de puster inn den dårlige luften i skitne fjøs. Kanskje blir de alet opp på bedervet mat, og snart blir hele kroppen forurenset av urene stoffer.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.