Helse og livsglede kapitel 24. 239.     Fra side 314 i den engelske utgave.tilbake

Kjøtt og fisk

Mange steder blir fisk så forurenset av den urene føden de tar i seg, at også de blir en kilde til sykdom. Dette er spesielt tilfelle der hvor fisken svømmer i nærheten av kloakken fra de store byene. Fisk som lever av kloakk, kan svømme ut i fjerne farvann og bli fanget der hvor vannet er klart og rent. Når slik fisk blir brukt som mat, kan de overføre sykdom og død uten at noen aner fare.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.