Helse og livsglede kapitel 24. 240.     Fra side 315 i den engelske utgave.tilbake

Kjøtt og fisk

Den intelligens mange stumme dyr viser seg å eie, nærmer seg så mye den menneskelige intelligens at det er et mysteIium. Dyrene kan se, høre, elske, frykte og lide. De bruker sine evner langt mer trofast enn mange mennesker gjør. De viser sympati og ømhet overfor sine lidelsesfeller. Mange dyr viser en hengivenhet overfor dem som steller dem som er mye større enn den mange mennesker viser overfor hverandre. De knytter seg så sterkt til mennesker at de ikke kan skilles uten store lidelser.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.