Helse og livsglede kapitel 24. 240.     Fra side 316 i den engelske utgave.tilbake

Kjøtt og fisk

Når en slutter å bruke kjøtt, føler en seg ofte slapp, som om en mangler energi. Mange tar dette som bevis på at det er nødvendig med kjøtt. Men grunnen til at en kjenner savnet av slik mat, er at den virker stimulerende, den fremkaller en febertilstand i blodet og pirrer nervene. Noen syntes det er like vanskelig å gi avkall på kjøtt som drankeren syntes det er å gi avkall på sin dram, men de vil allikevel ha godt av å legge om sin vane.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.