Helse og livsglede kapitel 8. 92.     Fra side 128 i den engelske utgave.tilbake

Legen er også en lærer

Øvelse til livets kamp
Man kan ikke ofte nok minne om at sunnhet ikke er avhengig av tilfeldigheter. Sunnhet er noe som kommer av å vare lydig mot lover. Dette er noe som deltakere i sport og friidrett har oppdaget forlengst. Disse gjør de mest omhyggelige forberedelsene. De underlegger seg grundig trening og streng disiplin, og hver eneste vane som har med kroppen å gjøre, blir nøye regulert. De vet at å overse, å overdrive eller å være likegyldig vil svekke eller ødelegge organer eller kroppsfunksjoner, og de ville være sikre på å tape.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.