Helse og livsglede kapitel 8. 94.     Fra side 130 i den engelske utgave.tilbake

Legen er også en lærer

En av de mest bedrøvelige følger av det første frafallet, var at mennesket mistet evnen til selvkontroll. Bare i den grad denne evnen blir gjenvunnet, kan det skje virkelig framgang.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.