Helse og livsglede kapitel 8. 94.     Fra side 131 i den engelske utgave.tilbake

Legen er også en lærer

Det er viktig å vinne herredømme over sin egen kropp. Det er de høyere kreftene i mennesket som må få herske. Lystene må kontrolleres av viljen, som igjen må være kontrollert av Gud. Fornuftens kongelige makt må helliges ved guddommelig nåde og få lov til å styre i våre liv.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.