Helse og livsglede kapitel 8. 94.     Fra side 131 i den engelske utgave.tilbake

Legen er også en lærer

I den gamle religiøse forordningen, som symboliserte evangeliet, måtte det offeret som ble ført fram for Gud, være uten lyte. Det offeret som skulle symbolisere Kristus, måtte være feilfritt. Guds ord framstiller dette som et bilde på hva Guds barn skal være "levende og hellige offer til Guds behag" -"hellig og ulastelige". Rom 12:1; Ef 5:27.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.