Helse og livsglede kapitel 8. 96.     Fra side 133 i den engelske utgave.tilbake

Legen er også en lærer

Om man kunne få foreldre til å se hva som ble resultatet av deres egen måte å handle på, og forstå hvordan de gjennom sitt eksempel og sin undervisning stimulerer og øker syndens eller rettferdighetens kraft, ville de helt sikkert endre kurs. Mange ville vende seg bort fra tradisjoner og vaner og isteden akseptere de guddommelige livsprinsippene.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.