Helse og livsglede kapitel 8. 96.     Fra side 134 i den engelske utgave.tilbake

Legen er også en lærer

Eksemplets makt
Den lege som besøker folk i deres hjem, som sitter ved sykesengen, som lindrer deres plager, som bringer dem tilbake fra grensen til døden og taler om håp for dem som skal dø, vinner en tillit og en plass i deres hjerter som få andre kan oppnå. Selv ikke de som forkynner evangeliet er gitt så store muligheter eller en så vidtrekkende innflytelse.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.