Helse og livsglede kapitel 8. 98.     Fra side 137 i den engelske utgave.tilbake

Legen er også en lærer

En lege har vanskelige og prøvende plikter. For å kunne utrette dem best mulig trenger han en sterk kropp og god helse. En som er sykelig og svak, kan ikke utholde det anstrengende arbeidet som følger med en leges kall. En som mangler fullkommen selvkontroll, er ikke kvalifisert til å behandle alle former for sykdom.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.