Helse og livsglede kapitel 8. 99.     Fra side 138 i den engelske utgave.tilbake

Legen er også en lærer

En lege kan bare være trygg om han under alle omstendigheter handler etter prinsipper som har sin styrke og renhet fordi de er grunnfestet i Gud. Hans karakter må være av høyeste moralske standard. Hver dag, hver time og hvert øyeblikk må han leve i bevisstheten om at den usynlige verden holder øye med ham. Som Moses må han holde ut "som om han så den usynlige". Heb 11:27.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.