Helse og livsglede kapitel 8. 99.     Fra side 139 i den engelske utgave.tilbake

Legen er også en lærer

Rettferdighet har sin rot i gudsfrykt. Ikke noe menneske kan over tid vise sine medmennesker et rent liv fullt av kraft dersom hans liv ikke er skjult med Kristus i Gud. Jo mer han arbeider blant mennesker, desto nærmere forbindelse må det være mellom hans hjerte og himmelen.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.