Helse og livsglede kapitel 8. 100.     Fra side 139 i den engelske utgave.tilbake

Legen er også en lærer

Bare i samme grad man tar imot og adlyder Guds ord, vil det med sin kraft og sitt liv prege hver handling og hver side av karakteren. Det vil gjøre enhver tanke ren og styre ethvert behov. De som setter sin lit til Guds ord, vil vise seg som helstøpte mennesker og være sterke. De vil heve seg over alt det lave, opp til en atmosfære som er fri fra alt urent.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.