I historiens morgen kapitel 27. 224.     Fra side 305 i den engelske utgave.tilbake

De ti bud

Gud åpenbarte seg ikke bare i ærefryktinngytende majestet som dommer og lovgiver, men også som den medlidende vokter over sitt folk. "Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egyptens land, av trellehuset." Han som de allerede kjente som sin leder og befrier som hadde førr dem ut av Egypt, som hadde åpnet vei for dem gjennom havet, tilintetgjort farao og hans hær og dermed vist at han stod over alle Egypts guder - kunngjorde nå sin lov for dem.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.