Jorden opplyst kapitel 4. 41.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Valg av litteralurevangelister

Fordi litteraturevangelisme er et misjonsarbeid, bør det ledes på misjonsbasis. De som blir valgt til denne gjerningen bør være menn og kvinner som har lyst til å tjene, som ikke trakter etter vinning, men etter å bringe lyset til menneskene. All vår tjeneste skal utføres til Guds ære for å bringe sannhetens lys til dem som er i mørke. Selviske interesser, lyst til vinning, ære eller posisjon bør ikke engang nevnes blant oss.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.