Jorden opplyst kapitel 4. 41.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Valg av litteralurevangelister

Behov for dyktige personer
Overalt er det behov for misjonsarbeidere. I alle deler av feltet bør man velge ut litteratur evangelister, ikke blant de ustadige elementer, ikke blant slike som er udugelige til noe annet og ikke har hatt fremgang i noe, men blant slike som ter seg bra og er taktfulle, skarpsindige og dyktige. Slik må de være som skal ha fremgang som predikanter og litteraturevangelister. Personer som egner seg til dette arbeidet, tar gjerne fatt på det. Men en eller annen ufornuftig predikant smigrer dem med at de burde bruke sine evner på talerstolen i stedet for å være kolportører.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.