Jorden opplyst kapitel 5. 51.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Inspirert litteratur

Herren kaller arbeidere til å gå ut i litteraturgjerningen for å spre de bøker som inneholder lyset om sannheten for vår tid. Folk må få vite at tidenes tegn er i ferd med å bli oppfylt. Gi dem bøker som kan opplyse dem. . . .

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.