Jorden opplyst kapitel 5. 54.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Inspirert litteratur

Litteratur som inneholder helseinformasjon, vil nå mange som ikke vil befatte seg med Bibelens viktige emner. . . . Sannheten må bringes ut til folk ved hjelp av helseinformasjon. Dette er nødvendig for å kunne lede deres oppmerksomhet til Bibelens sannhet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.