Jorden opplyst kapitel 5. 52.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Inspirert litteratur

Gud ønsker at .Slektenes håp" skal finnes i hvert eneste hjem. Denne boken inneholder det lyset han har gitt over sitt ord. Til litteraturevangelistene vil jeg si at de skal gå ut med hjertene bløtgjort og myknet av beretningen om Jesu liv. Drikk dypt av frelsens kilde så den kan bli et kildevell i dere til fornyelse for mennesker som holder på å gå til grunne.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.