Jorden opplyst kapitel 6. 56.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Løfte om kraft

Gud ber oss ikke om å gjøre arbeidet i vår egen kraft. Han har sørget for hjelp i alle kritiske situasjoner der menneskelige ressurser ikke strekker til. Han gir Den Hellige Ånd til hjelp i enhver vanskelighet for å styrke vårt håp og vår forvissning og opplyse vårt sinn og rense vårt hjerte.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.