Jorden opplyst kapitel 6. 57.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Løfte om kraft

Det er bare ved Guds kraft vi kan opplyse våre medmennesker. Litteraturevangelistene må selv ha en levende forbindelse med Gud. De må arbeide og be om at Gud vil åpne veien og berede menneskene til å ta imot budskapet. Det er ikke arbeiderens dyktighet som gir virkelig fremgang, men Guds Ånd som påvirker hjertet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.