Jorden opplyst kapitel 6. 58.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Løfte om kraft

Gud vil godta den helhjertede tjeneste og vil selv oppveie manglene..

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.