Kolportør Evangelisten kapitel 1. 7.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Arbeidets betydning

Ledet på den rette måten er kolportørarbeidet en misjonsgjerning av den høyeste rang, en så god og virkningsfull metode av kan anvendes for å bringe folket de viktige sannheter for denne tid. Forkynnergjerningens betydning er ikke til å ta feil av; men mange som hungrer etter livets brød, har ikke det privilegium å kunne høre ordet bli framholdt av Guds utvalgte predikanter. Av den grunn er det av vesentlig betydning at våre skrifter får en stor utbredelse. Således vil budskapet nå ut til steder hvor den levende predikant ikke kan komme, og mange vil få sin oppmerksomhet henledet til de viktige begivenheter i forbindelse med de ting som hører med til de avsluttende scener i denne verdens historie.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.