Kolportør Evangelisten kapitel 1. 11.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Arbeidets betydning

Liksom Gud velsigner predikanten og evangelisten i deres alvorlige anstrengelser for å bringe sannheten ut til folket, slik vil han velsigne den trofaste kolportør. – Testimonies, VI, side 340.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.