Kolportør Evangelisten kapitel 1. 11.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Arbeidets betydning

Den ydmyke, virksomme arbeider som i lydighet følger Guds kall, kan være sikker på å få guddommelig hjelp. Følelsen av et så stort og hellig ansvar virker i sig selv oppløftende på karakteren. Det setter de høyeste åndelige evner i virksomhet, og deres fortsatte anvendelse styrker og renser sinn og hjerte. Den innflytelse var han på en eget liv så vel som på andres, lar sig ikke beregne.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.