Kolportør Evangelisten kapitel 1. 11.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Arbeidets betydning

Likegyldige tilskuere vil kanskje ikke påskjønne ditt arbeid eller innse dets betydning. De mener at kan hende at det er en beskjeftigelse som bringer tap, et liv i utakknemlig arbeid og selvoppofrelse. Men Jesu tjener ser det i lyset som sikker fra korset. Hans oppofrelser syntes å være små i sammenligning med den velsignede Mesters, og han er glad ved å kunne følge i hans spor. Den framgang han har i arbeidet, skaffer ham den reneste glede og er den rikeste lønn for et liv i tålmodig møye. – Testimonies, VI, side 340.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.