Kolportør Evangelisten kapitel 1. 7.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Arbeidets betydning

Forordnet av gud
Gud har forordnet kolportørgjerningen som et middel til å bringe folket det lys våre bøker inneholder, og det bør innprentes hos kolportørene hvor viktig det er så hurtig som mulig å skaffe verden de bøker som er nødvendige for dets åndelige undervisning og opplysning. Det er nettopp dette arbeidet Herren ønsker at hans folk skal utføre i denne tid. Alle som helliger seg til Gud for å virke i kolportasjen, hjelper til å gi verden det siste advarende budskap. Vi kan ikke verdsette denne gjerning for høyt; for uten kolportørenes anstrengelser ville mange aldri få høre advarselen.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.