Kolportør Evangelisten kapitel 1. 9.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Arbeidets betydning

Utfører guds gjerning
La kolportøren erindre at han har en anledning til å så ved alle vann. Når han selger de bøker som bringer kunnskap om sannheten, så la ham ha i tanker at han utfører Guds gjerning, og at hvert talent skal brukes til ære for Guds navn. Gud vil være med enhver som søker å forstå sannheten for å kunne framholde den i klare linjer for andre. Gud har talt tydelig og klart. ”Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører, si: Kom!” Åp. 22,17. Vi må ikke nøle med å undervise dem som behøver det, så de kan komme til kunnskap om sannheten som den er i Jesus.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.