Kolportør Evangelisten kapitel 10. 72.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Troskap i pengesaker

Virksomheten hemmes fordi mange som bekjenner seg til å følge Kristus. ikke adlyder evangeliets prinsipper. Den slappe måten hvorpå noen kolporterer. både gamle og unge. har utført sitt arbeid, viser at de har viktige lekser å lære. Meget arbeid som har vært utført på slump. er blitt fremstilt for meg, Noen har opplært seg til mangelfulle vaner, og denne mangelfullhet er blitt innført i Guds verk. Traktat- og misjonsforeninger er blitt dypt innviklet i gjeld som følge av kolportørers unnlatelse av å betale hva de skyldte. Kolportører har følt seg ille behandlet når de ble anmodet om punktlig betaling for de bøkene som de mottar fra forlagene. Men å kreve punktlig innbetaling er den eneste måten hvorpå en forretning kan drives.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.