Kolportør Evangelisten kapitel 10. 72.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Troskap i pengesaker

Døren lukkes og låses
Sakene skulle legges slik til rette at kolportørene kan ha tilstrekkelig å leve av uten å måtte overskride sin kredit. Døren til denne fristelse må lukkes og låses. Hvor ærlig en kolportør enn måtte være, så vil det i hans arbeid inntreffe omstendigheter som vil bli en stor fristelse for ham.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.